ale group
facebook twitter linkedin
Enerji Enerji
NEDEN ALE ENERJİ? | ALE ENERJİ
NEDEN ALE ENERJİ?

ALE ENERJİ


2015 yılında kurulan şirketimiz, yenilenebilir enerji kaynakların (Jeotermal, güneş ve rüzgar) için fizibilite, etüt, saha seçimi ve kurulum danışmanlığı yanında, binaların ısıtılması ve aydınlatılmasıyla ilgili enerji verimliliği ve tasarrufunu sağlayıcı çözümler üretmektedir.
ALE ENERJİ, her türlü yeşil enerji kaynaklarının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde;
· Dağıtım ve üretim özelleştirmelerinde teknik ve finansal danışmanlık hizmetleri
· Dağıtım şirketleri için Master Plan raporu hazırlama hizmetleri
· SCADA/DMS/OMS/OSOS (AMR)/ GIS ve EAM projeleri teknik şartname ve ihale süreçleri danışmanlık hizmetleri
· Büyük elektrik santralleri için yük akış analizi uygulamaları hizmetleri
· Yenilenebilir enerji santralleri için yatırım öncesi fizibilite çalışmaları
· Mevzuat araştırmaları hizmetleri
· Piyasa analizi ve pazar araştırma raporları hizmetleri
· Enerji sektörüne özel haberleşme projeleri konusunda danışmanlık hizmetleri vermektedir.

icon